ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌ-ਜ-ਵਾ-ਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀ-ੜ੍ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸੁਧ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਰਮ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ

ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿਚ ਜੀਰੇ ਦੋ ਸੌਫ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਕਾ-ੜ-ਨੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾ ਸਭ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਛੱ-ਡ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋ-ਲ-ਡ ਡਰਿੰਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ-ਰਾ ਭ-ਸ-ਮ ਬਾਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲਓ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਗਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ

ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 9888031355 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਦ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਤ-ਲ-ਵੰ-ਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.