ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਕਵਾ ਵੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲਕਵੇ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇ-ਖ-ਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰ-ਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਰੱ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲ-ਕ-ਵੇ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲ-ਕ-ਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਲ-ਕ-ਵਾ ਕਿਸੇ ਲੱਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤੇਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲ-ਕ-ਵੇ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਚ ਗਾਂ ਦਾ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ 3 ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਪਾਲਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਵੀਹ

ਮਿੰਟ ਤਕ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਅੰ-ਗ ਅਤੇ ਲ-ਕ-ਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਾ-ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲ-ਕ-ਵਾ ਵਾਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *