ਹਕੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੱਲੋ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

99889
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕੇਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20,25, ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *