ਇਹ 5 ਲੋਕ ਭੁੱਲਕੇ ਵੀ ਬਦਾਮ ਨਾ ਖਾਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਪੰਜ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਾਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਚਣ ਸ-ਬੰ-ਧੀ ਅਤੇ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥਰੱਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਖਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੋ ਬਦਾਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ

ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ-ਦਾ-ਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.