ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ AC ਚਲਾਓ ਬਿਲ ਆਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ

ਏਸੀ ਦਾ ਬਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਏ ਸੀ ਚੱਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸੀ ਲਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਘਾਟ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਸ ਨੂੰ 25 ਅਤੇ 27 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂੰ 17 18 ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏ ਸੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਤੇ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 25,26,27 ਤੇ ਆਪਣੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਏਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੀਂ ਠੰਢਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਕੰਬਲ ਤੋਂ ਸੌ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਠੰਡਕ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਲੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਬੀ-ਸਤਾਈ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਕਮਪਰੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨਾ ਪਵੇ ਉਸ ਉਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ

ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *