27 ਅਗਸਤ 2023 ਰਾਸ਼ੀਫਲ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕੇਗੀ

ਮੇਖ-ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਨੁਭਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ-ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਮਿਥੁਨ-ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੁਸਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਕ-ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ-ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਨਿਆ-ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਉਮੀਦਾਂ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ।

ਤੁਲਾ-ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ-ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਨੁ-ਫੈਂਸੀ ਕੈਸਰੋਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟੂਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਕਰ-ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਤ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੁੰਭ-ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਨ-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਚ ਸਕੋ। ਅੱਜ, ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *