ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੜ੍ਹ ਚੋ ਖ਼ਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਾਡੇ

ਖੂ-ਨ ਵਿਚ ਗੁ-ਲੂ-ਕੋ-ਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾ-ਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼-ਖ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈ-ਸ-ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅ-ਐ-ਬ-ਰੋ-ਮਾ ਐ-ਗ-ਰੋ-ਸ-ਟਾ ,ਸਾ-ਈ-ਸੀ-ਅ-ਮ ਜ-ਮ-ਨੀ-ਮਾ,ਸ-ਫ-ਲੇ-ਡ-ਰਾ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਐਮ ਐਲ ਲੈ ਕੇ ਆ-ਟਸ- ਬ-ਰੋ-ਮ ਇਸ ਵਿਚ ਦਸ ਐ-ਮ-ਐ-ਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਖਾ-ਲੀ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ

ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀ ਨਿ-ਯੰ-ਤ-ਰ-ਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐ-ਲੋ-ਪੈ-ਥੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.