ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ-ਦਿਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਸਿਹਤਮੰਦ-ਜਾਣੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਈ, ਬੀ5, ਕੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਇਰਨ, ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ?ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ-ਸ ਅਤੇ ਪੌ-ਲੀ-ਫੇ-ਨੌ-ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ‘ਚ 3 ਕੱਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਡੀ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਉ-ਲ-ਟੀ,ਦ-ਸ-ਤ,ਖ-ਰਾ-ਬ ਪੇਟ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖ-ਬ-ਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ।

ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ-ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤ-ਣਾ-ਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨੋ ਐ-ਸਿ-ਡ ਐਲ-ਥੈਨਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿ-ਰੋ-ਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ L-theanine ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤ-ਣਾ-ਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ-ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ LDL ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰਾ-ਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾ-ਈ-ਗ-ਲਿ-ਸ-ਰਾ-ਈ-ਡ-ਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਤ-ਣਾ-ਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤ-ਣਾ-ਅ ਨਾਲ ਜੂ-ਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਓ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ L-theanine ਡਿ-ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੰਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸੇ-ਰੋ-ਟੋ-ਨਿ-ਨ ਅਤੇ ਡੋ-ਪਾ-ਮਾ-ਈ-ਨ ਵਰਗੇ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ-ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਵਿੱਚ ਥਰਮੋਜੈਨਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਬਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ-ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰੋ।ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰੋ।ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸ਼-ਰਾ-ਬ, ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ-ਨੋ-ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇ-ਲ-ਯੁਕ-ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.