ਨਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬੂਟੀ ਨਾਗਾ ਅਰਜੁਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਮ ਉੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਡ਼੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾ-ਤ ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਨਲਾ ਡਿੱ-ਗ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਵੰ-ਦ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ,ਇਹ ਬੂਟੇ ਬਹੁਤ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ

ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੇ-ਖ-ਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਕਾ ਅ-ਰ-ਚ-ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋ-ੜ-ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਦਾ ਹੈ,ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਭਿੱ-ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਰਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆ-ਰਾ-ਮ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਦੋ ਤੋਲੇ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.