ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨੁਸਖਾ ਮਰਦਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀਰਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨੌਖੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬ-ਹੁ-ਤ ਖੁ-ਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ

ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ,ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾ-ਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ,ਸਤਾਵਰ, ਕੌਂਚ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਬੀਜ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 30,30 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ, 10ਗਰਾਮ ਇਰਾਨੀ ਅਕਰਕਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੀਹ ਗਰਾਮ ਭੱ-ਖ-ੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, 30 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ 30ਗ੍ਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 30 ਗਰਾਹਮ ਜਲਵੱਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪਾ-ਤ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ

ਜਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤਸੀਲ ਪੱਟੀ 6239617099 ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਹ ਦੁ-ਆ-ਈ ਘਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਰਜ ਪੀਣ ਦੇ ਪ-ਤ-ਲੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਟੇ-ਡਾ-ਪ-ਣ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *