ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ਼-100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਪੋ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ-ਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ।ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ,

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਓਹਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਧੁੱ-ਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਏਸੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 200 ਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱ-ਬ ਜਾਵੇ।

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹ-ੜ-ਤਾ-ਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਚ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੱਮਚ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ

ਉੱਪਰ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਇਸਦੀ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਸਿੱ-ਧਾ ਨਹੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਭ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਾਣਾ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.