ਸੈਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗਿਲੋਅ ਦੀ ਵੇਲ ਇਹ ਇਸ ਕਾੜੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ-ਮੱ-ਗ-ਰੀ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਪੱਤੇ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡਲੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਲੋਅ,ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ,ਗੁੜ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੈਸ

ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਇਸ ਕਾੜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲ ਵ-ਧ-ਣ-ਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਂ-ਗੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈ-ਲ ਘ-ਟ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਤੇ ਸੈਲ ਘ-ਟ-ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਡੇਂ-ਗੂ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਓ। ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਡੇਂ-ਗੂ ਦਾ ਮੱ-ਛ-ਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾ-ਖ-ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਂ-ਗੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੇਂ-ਗੂ ਦਾ ਮੱ-ਛ-ਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ

ਲਈ ਇਸ ਕਾੜੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਂ-ਗੂ ਦੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਂ-ਗੂ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ ਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *