ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਇਹ ਨੁ-ਕ-ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ,ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘਿ-ਰ-ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਸੈ-ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋ-ਜ-ਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ।ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬ-ਚਿ-ਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੋ-ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭ-ਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕ-ਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ9855659090 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ-ਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦਾ ਰੋ-ਗ ਹੈ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਈ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਹ ਦੁਆਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆਈ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਕਤਿਆ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.