ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਗੰਢ ਜਾਂ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੱ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ ਚੋਂ ਗੰ-ਢ ਜਾਂ ਰ-ਸੌ-ਲੀ ਕੱਢਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋ-ਗਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਨਾਰ ਦੀ ਛਾਲ ਲੈਣੀ ਆ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ-ਗ-ਕੇ-ਸ-ਰ ਇਹ ਵੀ 100ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ ਲੈਣੀ ਆ ਖ-ਦੀ-ਰ ਦੀ ਛਾ-ਲ ਇਹ ਵੀ 100ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ,ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜਾਂ 100-100ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਆ,

ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੂ-ਰ-ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਚੂ-ਰ-ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਡੱ-ਬੀ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਨਾ-ਸ਼-ਤਾ ਤੇ ਡੀ-ਨ-ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ-ਸ਼-ਤੇ ਤੇ ਡੀ-ਨ-ਰ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਗੁ-ਣ-ਗੁ-ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਚੱਮਚ ਨਾਲ

ਇਸ ਚੂ-ਰ-ਣ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲੈ ਲਈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਚੂ-ਰ-ਨ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ-ਸ਼-ਤੇ ਤੇ ਡੀ-ਨ-ਰ ਦੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਿ-ਜ-ਲ-ਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,ਚਾਹ ਕੋਫੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਲ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਿਆਦਾ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.