ਉਹ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ-ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਖਤਮ ਆ

79877878
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲ ਗਾ ਤਾ ਰ ਖਾਲੀ ਪੇ-ਟ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲਓ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਠੀ ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਨੂੰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸੇਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕ ਰ ਦੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜ-ਕ-ੜਿ-ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਨ ਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਯੁ ਰ ਵੈ ਦਿ ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱ ਤਿ ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਂ-ਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀ ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈ-ਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅਮਰੂਦ ਦੇ

ਪੱਤੇ ਕਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਟਾਪਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁ ਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਸੀਂ ਕ ਸ ਰ ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗ ਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *