ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛੂ-ਮੰਤਰ-ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਖਾਓ ਇਹ 14 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਟਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਇਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਧਰਾ, ਕੁਟਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਕੰਗਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਬੂਦਾਣਾ,ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੌ,ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਵਾਂਕ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,

ਇਹ ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵੇ ਤੇਹ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *