ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ 9 ਸੰਕੇਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣ ਚੰਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੋਤਿ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਤੀ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਫ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਉਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨੇ-ੜੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੇ

ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ਼ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਫਲ ਫਰੂਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਮਜਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਢੋ ਦਾਨ ਪੁੱਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭ-ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *