ਚਾਹ ਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ-ਛਾਈਆਂ ਸੱਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਾਇਬ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਈ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਚਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਡੇਢ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਮੌ-ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਨ-ਕਾ-ਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ, ਹਾ-ਰ-ਟ ਫੇ-ਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਈ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਦਾਣੇ ਫਿ-ਣ-ਸੀ-ਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕੋਗੇ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੰ-ਦੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਫਿਨਸੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕਈ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹ ਪੱਤੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦੱਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.