ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਗਿਆ ਛਿਕ ਬਹੁਤ ਮਾ-ੜੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਛਿਕ ਮਾ-ਰ-ਨੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਾ-ੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵ-ਹਿ-ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼-ਲ-ਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂ-ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾ-ੜਾ ਸ-ਮ-ਝ-ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵ-ਹਿ-ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇ ਮਨ ਘ-ੜ-ਤ ਗੱ-ਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗ-ਲ-ਤ ਗੱ-ਲਾਂ ਹਨ ਛਿ-ਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁ-ਦ-ਰ-ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛਿਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਿਕ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁ-ਕਾ-ਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁ-ਖ਼ਾ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ

ਉਸ ਨੂ ਛਿ-ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮ-ਨ-ਘ-ੜ-ਤ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰ-ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਹੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛਿਕ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾ ਰੁਕ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਿ ਇਹ ਛਿੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹ-ਰ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜਕਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਚ ਨਿ-ਵੇ-ਕ-ਲਾ ਪਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅੱਜਕਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵ-ਹਿ-ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਛਿਕ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ-ਬੰ-ਧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱ-ਲ ਦਾ ਖੰ-ਡ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਛਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ-ਬੰ-ਧ ਹੈ,ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.