ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੂਹ ਜਿਥੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਛੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛੋ-ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਚੁਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿੱਟੇਟੇ ਮਾ-ਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇ-ਤਿ-ਹਾ-ਸ ਹੈ ਕੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਮੱਲ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਔ-ਲਾ-ਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਚ-ਰ-ਨ ਪਾਓ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੇ-ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਧੋਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁ-ਬੱ-ਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਚੁਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ,ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚੀ ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅ-ਰ-ਦਾ-ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾ-ਰ-ਦੇ ਹਨ

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਗ ਮੱਲ ਜੀ ਬੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਇਥੇ ਰੁਕੇ ਸਨ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਦੇ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਮੱਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱ-ਟਿ-ਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇ-ਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,

ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱ-ਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.