15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੇਟ ਗੈਸ-ਤੇਜ਼ਾਬ-ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਖੱਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾ-ਚ-ਣ-ਤੰ-ਤ-ਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਆਪਣ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਗਿਆ ਫਲ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥੋਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾ-ਜ਼-ਮਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾ ਚਮਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ, ਹਾਜਮਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਹ-ਰ-ੜ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਡ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚੱਮਚ ਤੇ ਸੌਫ 1 ਚਮਚ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ 2 ਚੱਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੁੰਢ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾ-ਜ਼-ਮਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਾਰਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.