ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਜਾੜ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਪਾਉਂਗੀ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਦੰਦ ਜਾੜ ਚ ਦਰਦ ਹੋਊ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦ ਜਾੜ੍ਹ ਘੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦਰਦ ਹੋਣਗੇ,ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਘਰ ਦੰ-ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਜਾ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇ-ਸ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾ-ਮਾ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁ-ਕਾ-ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾ-ਜ਼ਾ-ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ-ਸਾ-ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾ-ਪ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਖਰ ਕਲਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਾ-ਈ-ਬ ਵ-ੜਿੰ-ਗ ਪੰਦਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪੰਦਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਗਰਾਮ ਤ-ਮਾ-ਕੂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੰ-ਬਾ-ਕੂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿਚ ਮੰ-ਜ-ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ-ਪੋ-ਟਿੰ-ਗ ਭ-ਸ-ਮ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸ ਗ੍ਰਾਮ ਕਪੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਨ-ਸ਼ਾ-ਦ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ-ੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇ-ਸ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਉੱਤੇ ਰ-ਗ-ੜ-ਨਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆ-ਰਾ-ਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਠੰਢਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ

ਦੰ-ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁ-ਹਾ-ਡੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਜ-ੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *