ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ 5 ਫਾਇਦੇ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਸਾ-ਬ-ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ, ਭਾ-ਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅ-ਨੀ-ਮੀ-ਆ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਅ-ਖ-ਰੋ-ਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ।

ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-:1.ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-:ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ, ਪੌਲੀਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋ-ਖ-ਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2.ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-:ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ-ਡ-ਕ-ਟ-ਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3.ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ-:ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਹਜ਼ਮੀ,ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪ੍ਰ-ਦਾ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਨ ਭਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4.ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ-:ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਐ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

5.ਚਮੜੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-:ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਨਿ-ਰ-ਦੋ-ਸ਼ ਚ-ਮ-ੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ-:1. ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।2. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ‘ਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।3. ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।4. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮੂਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.