ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਤਰਬੂਜ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।ਇਸ ਲਈ ਤਰਬੂਜ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਫੂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਤਰਬੂਜ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਲ ਦਾ 97% ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੇ-ਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੈ-ਲ-ਥ-ਲਾ-ਈ-ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਬੂਜੇ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲਸ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ-ਰ-ਬੂ-ਜੇ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਲਾਭ-:ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ-ਤਰਬੂਜ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਰੋ-ਧ-ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਅਤੇ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਭਾਰ ਘਟਾਓ-:ਤਰਬੂਜ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-:ਖਰਬੂਜੇ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐ-ਡੀ-ਨੋ-ਸਿ-ਨ ਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਗਾੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਟਲਦਾ ਹੈ।ਕਬਜ਼ ਦੂਰ-:ਤਰਬੂਜ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-:ਕੈਂਟਲੋਪ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੱਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਕਦਮ ਚੱਲੋ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚਰਬੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਗੁਰਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-:ਤਰਬੂਜ ‘ਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਡਨੀ ‘ਚ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫ-ਲੱ-ਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਤਰਬੂਜ ਖਾਓਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਬੂਜ ਸੁਆਦ ‘ਚ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀ-ੜ-ਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *