ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲਕਵਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,1. ਅ-ਧ-ਰੰ-ਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤ-ਣਾ-ਅ,ਜਦੋਂ ਤ-ਣਾ-ਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦ-ਬਾ-ਅ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨ-ਸਾਂ ਚ ਖੂ-ਨ ਵ-ਹਿ-ਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨ-ਸਾਂ ਫ-ਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਣ ਅ-ਧ-ਰੰ-ਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ-ਣਾ-ਅ

ਨਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2. ਸਾਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ,ਮਿ-ਲਾ-ਵ-ਟੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3. ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘ-ਬ-ਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਖ-ਬ-ਰ ਨੂੰ ਬ-ਰ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਬਹੁਤ ਤੇ-ਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂ-ਨ ਵ-ਹਿ-ਣ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਹਾ-ਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅ-ਧ-ਰੰ-ਗ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾ-ਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰ-ਭਾ-ਲ ਸਕਿਏ। 4. ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅ-ਧ-ਰੰ-ਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂ-ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰ-ਗ ਨਿ-ਸ਼-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਦਾ ਸਰੀਰ ਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨਾ-ੜਾ ਬ-ਲੋ-ਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖੂ-ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ

ਹੈ-ਲ-ਥੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ,ਰੋਜ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਕਰੋ,ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਓ,ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਲਵੋ,ਤੇ ਤ-ਣਾ-ਅ ਨਾ ਲਵੋ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਅ-ਦ-ਰੰ-ਗ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.