Breaking News
Home / Entertainment / ਇਹ ਬੀਜ਼ 8 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ

ਇਹ ਬੀਜ਼ 8 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਂ ਮਕੌਏ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੀਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਪੀਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸ਼-ਕ-ਤੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ

ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਧਾਂ-ਤ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੀਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਲੇ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇ ਓਹਨਾ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸੀ-ਰ-ਘ-ਪ-ਤ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: