ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚਲੇਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰ-ਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰ-ਨ੍ਹ-ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਟੇਢੀ ਵਿੰਗੀ ਅਤੇ ਟੁੱ-ਟ-ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਆਟਾ

ਗੁੰ-ਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਇਮ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰ-ਨ੍ਹ-ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਟਾ ਗੁੰ-ਨ੍ਹਿ-ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁੰਦਰ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਦੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਪੌ-ਲੀ-ਥੀ-ਨ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇੜੇ ਨੂੰ

ਉਸ ਪੌ-ਲੀ-ਥੀ-ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਚੱਕਲੇ ਦੀ ਉੱਪਰ ਪੌ-ਲੀ-ਥੀ-ਨ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਪੌ-ਲੀ-ਥੀ-ਨ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਟੁੱ-ਟ-ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਟੇਢੀ ਵਿੰ-ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਟੇ-ਢੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ-ਤੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੱ-ਕ-ਣ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋਟੀ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੋ-ਲ ਛਿਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਵੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸ-ਲੋ-ਅ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾ-ਸਿ-ਓਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਰੋ-ਟੀ ਸੁੰਦਰ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੋਲ ਸ਼ੇ-ਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌ-ਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.