ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸ‍ਤ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਅਤੇ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ

ਮੇਸ਼ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਿਫਲ : ਆਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪ‍ਤ ਹੋਣਗੇ
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਪ‍ਤਾਹ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਏਵਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ । ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਿਆਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ । ਆਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿਸ਼‍ਯ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਿਊਮੇਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਤੇਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਕੂਨ ਰਹੇਗਾ ।
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ : 31 , 4

ਵ੍ਰਸ਼ਭ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਿਫਲ : ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਸਪ‍ਤਾਹ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਵ੍ਰਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸਪ‍ਤਾਹ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਸੌਹਾਰਦ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਨਿਧਿਅ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਣਗੇ । ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਰਹਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ । ਆਰਥਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬੰਨ ਰਹੀ ਹਨ । ਲਵ ਲਾਇਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਪ‍ਤਾਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ।
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ : 2 , 3

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਮਿਥੁਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਿਫਲ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪ‍ਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸਪ‍ਤਾਹ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪ‍ਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਅਜਨੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਣਗੇ । ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਸ਼‍ਟ ਵੱਧ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਆਰਥਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਵਾਨ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਅਪੇਕਸ਼ਾਵਾਂਵਲੋਂ ਕਮਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ : 3 , 4

ਕਰਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਿਫਲ : ਇਸ ਸਪ‍ਤਾਹ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਪ‍ਤਾਹ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੇਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਕੂਨ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ । ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੇਕ‍ਟ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ । ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂਪਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ । ਆਰਥਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਰਹੇਂਗੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੋਗੇ । ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਹਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਵਲੋਂ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ।
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ : 1 , 3

ਸਿੰਘ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਿਫਲ : ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਟਰੇਸ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਣ ਦੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਹਾਂਗੇ । ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੇਕਟ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਵੱਧ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਟਰੇਸ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਠੀਕ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ । ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਟਾਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ : 3 , 6

ਕੰਨਿਆ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਿਫਲ : ਪ੍ਰਾਜੇਕਟ ਸਮੇਂਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੇਕਟ ਵੀ ਸਮੇਂਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ । ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਾਝ ਕਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਤੰਦੁਰੁਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ । ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕਸ਼ਟ ਵੱਧ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਸਬੰਧਤ ਕਸ਼ਟ ਜਿਆਦਾ ਰਹਾਂਗੇ । ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਆਰਥਕ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੁਜੁਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਵਲੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਬਖ਼ਤਾਵਰੀ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਬੰਨ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ : 31 , 4

ਤੁਲਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਿਫਲ : ਆਰਥਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਜਿਆਦਾ ਰਹਾਂਗੇ
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਸੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੇਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਰਥਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਜਿਆਦਾ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁਜੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜਾਹ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਲੋਂ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਅਚ‍ਛੇ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ।
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ : 2 , 3

ਵ੍ਰਸਚਿਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਿਫਲ : ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਵ੍ਰਸਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੁਜੁਰਗੋਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀ ਕਰਣਗੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੇਕਟ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ । ਆਰਥਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੋ । ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਅਜਨੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਣਗੇ । ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ : 3 , 4 , 5

ਧਨੁ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਿਫਲ : ਆਰਥਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹੈ
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਪ‍ਤਾਹ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ ਓਨਾ ਜਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਆਰਥਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ । ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੋਗੇ । ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਨੇਟਵਰਕਿੰਗ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ : 3 , 4 , 5

ਮਕਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਿਫਲ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪ‍ਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਪ‍ਤਾਹ ਹੈ । ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਜੇਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪ‍ਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ । ਆਰਥਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਸਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਹੇਗਾ । ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ : 4 , 5

ਕੁੰਭ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਿਫਲ : ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਰਹਾਂਗੇ । ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਲਈ ਆਫਿਸ ਰੁਮਾਂਸ ਦੇ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਬੰਨ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂਪਣ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਆਰਥਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ : 1 , 3 , 4

ਮੀਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਿਫਲ : ਪੈਸਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਜੋਗ
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੇਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਰਹਾਂਗੇ । ਆਰਥਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਜੋਗ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੋ । ਕਿਤੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਧਾ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਇੰਸਾਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਬਖ਼ਤਾਵਰੀ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਏਗੀ ।
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ : 4 , 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *