Breaking News
Home / Entertainment / ਬੰਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾਊ ਘੋੜਾ-ਜੋਸ਼,ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨੀ ਹੁੰਦੀ

ਬੰਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾਊ ਘੋੜਾ-ਜੋਸ਼,ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨੀ ਹੁੰਦੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਬਲਗਮ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿ-ਮਾ-ਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ-ਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਇਸ ਦੇ ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤਿ ਵਾੜਾ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਨਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ

ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ

ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰ-ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗ-ਰਾ-ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਰੁ-ਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ-ੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੈੱ-ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚੂ-ਰ-ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: