ਜਨਵਰੀ 2023 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ

ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਹੈ

ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਦੌਲਤ,ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ

ਕੁੰਭ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦੌਲਤ,ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਨ, ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।ਸਕਾਰਪੀਓ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *