ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਰ ਦਰਦ,ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਚੂਰਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਰ-ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਜਾਵੇਗੀ ਇਕ ਏਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਡੀਆਂ ਚੋਂ ਆ-ਵਾ-ਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੇ,ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਨਿਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬੇਜਾਨ ਜਿਹਾ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਵੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲੱਠੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਨਾਰੀਅਲ ਖੀਰਾ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਅਧਰਿੜਕਾ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਅ-ਧ-ਰਿ-ੜ-ਕਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਮਚ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਪਾ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਲਸੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ

ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਛਾ-ਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਬਲਗਮ ਜੁਕਾਮ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ, ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੀ-ਰ-ਡ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ-ਫ਼ੈ-ਦ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੇ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਰਿੜਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਦੋ ਚਮਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.