ਸ਼ੂਗਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ 480 ਭਾਵੇਂ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਇਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੋਬਲੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ,

ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਇਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਵਧਿਆ ਨੀਂਦ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟਰੈਸ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਡਾਇਟ ਚ ਵਧਾ ਦਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ,

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਤੁਸੀ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਕਾੜੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਇਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੀ ਪੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟਕੜਾ ਗਰੈਂਡ ਕਰਕੇ

ਇਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਚੋਥਾਈ ਚਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਉਡਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤਕ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੁਨਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਇਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਇਹ ਕਾੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਕਾੜਾ ਆਪਣੀ ਇਮਯੂਨਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ

ਨੋਰਮਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਪੀਓਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾ-ੜੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ-ਈ-ਬ-ਟੀ-ਜ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *