Breaking News
Home / Entertainment / ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ-ਇਸ ਵੈਦ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਵਾਈ

ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ-ਇਸ ਵੈਦ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਵਾਈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵੈਦ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀ੍ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ,ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾ-ਪ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ

ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰ-ਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔ-ਰ-ਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ

ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ-ਰ-ਵਾ-ਈ-ਕ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ-ਰ-ਵਾ-ਈ-ਕ-ਲ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਏਨਾ ਤਾਂ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੈ-ਨ-ਸ਼-ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ,

ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ-ੜ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਹਨੇਵਾਲ punjab ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ8437131700 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁ-ਪ-ਤ ਰੋ-ਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿਉ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੋ-ਗ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: