ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਸਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਲੋ-ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲਸਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਸਣ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱ-ਤ-ਮ ਹੈ ਲੋਕ ਨਹੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਾਖਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਗੈਸ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਬਣਨਾ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਹੋਣਾ, ਦਾਦ ਖਾਜ ਖੁਜਲੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ–ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ,

ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਸਣ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਸਣ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,

ਆਇਰਵੈਦਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਸਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ-ਕ-ਉ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ-ਕਾ-ਉ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚਾ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਲਸਣ ਦੀ ਕਲੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਸਣ ਦੀ ਇਕ ਕਲੀ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਸਣ ਦੇ 6 ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਐਂ-ਟੀ-ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਅਤੇ ਐਂ-ਟੀ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਤੇ ਲ-ਸ-ਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੋਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਸਣ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਗਾ-ੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਖੂ-ਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਵ-ਰ-ਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਸਣ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੈਸ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦਾ ਕਚਾ ਹੈ ਇ-ਸ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.