ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਜਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਂਗੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ‘ਵਾਪਰ’ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ … ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ‘ਵਾਪਰ’ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ …ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ‘ਵਾਪਰ’ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ …ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰ – ਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਡਿਸਕੋਮ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਲ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਸਕੋਮ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ।ਸੰ -ਕ ਟ- ਕਾ- ਲੀ – ਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਲ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਸਕੋਮ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਲ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *