ਏਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਕਲੀ ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂ-ਪ-ਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ-ਰਾ-ਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮ-ਸ਼ੀ-ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਫੋਕਟ ਦੁੱਧ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ

40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂ-ਪ-ਰੇ-ਚ-ਰ ਤੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂ-ਕਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿਚ

ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹ ਦੀ ਫੀਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਖ-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਮਿਲਕ ਪ-ਲਾਂ-ਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ

ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪੈਂ-ਕ-ਟਾ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿ-ਲਾ-ਵ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਥਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ

ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.