ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈ-ਕ-ਅ-ਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ,

ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼-ਖ-ਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚ-ਮ-ੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਗੁ-ਲਾ-ਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਪਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.