ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲੌਂ-ਗ ਦਾ ਤੇਲ ਹਲਦੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਤੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੇਲ ਹਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ-ੜ ਦ-ਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈ-ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕ-ਰ-ਮੇ-ਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ

ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਂਗ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾੜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਆਲਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੂਨੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੂ-ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ

ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੈ,ਰਾਜੌਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂ-ਸ਼-ਣ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇਲ

ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼

ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਡੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.