ਇਹ ਚੀਜ਼ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਵਰਗਾ ਨ-ਸ਼ਾ ਛੱ-ਡ-ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਨ-ਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨ-ਸ਼ਾ ਛੱ-ਡ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪਰ ਪਾ-ਰ-ਸ ਪੀਪਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨ-ਸ਼ਾ ਛੁ-ਡਾ-ਉ-ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋ-ਗ-ਦਾ-ਨ ਹੈ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈ-ੜੀ ਆ-ਦ-ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲ-ੜਾ-ਈ

ਝ-ਗ-ੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇ-ਇ-ਜ਼-ਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਭੈ-ੜੀ ਆ-ਦ-ਤ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆ ਅਕਾਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਏਸ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਾਰੰਗੀ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਮਰੂਦ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਰ-ਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੱ-ਕ ਉਤਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ 3 ਤੋਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਚੂ-ਰ-ਨ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਵਰਗਾ ਨ-ਸ਼ਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉ-ਲ-ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾ-ਰ-ਸ ਪੀ-ਪ-ਲ ਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦਾ ਪੀਣਾ ਨ-ਸ਼ਾ ਛੱ-ਡ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *