ਇਹ ਜੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ,ਗੰਨਾ ਸਾਡੇ ਇ-ਮ-ਯੂ-ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇ-ਮ-ਪ-ਰੂ-ਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਇਕ ਗਲਾਸ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਗੰਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਗੰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੂਪਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕ-ਲੋ-ਰੋ-ਫਿ-ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮਯੂਨ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਨੂੰ ਇੰ-ਨਾ ਸ-ਟ-ਰੋਂ-ਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਜਹੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਗੰਨਾ ਚੂਪਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁ-ਖ-ਣ-ਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂ-ਪ-ਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਮੈ-ਲ ਲੱ-ਗ-ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ,ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਾਬ ਬ-ਨ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੂਤਣੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਬਨਣ

ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਆ ਤੇ ਗਲੇ ਸੰ-ਬੰ-ਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਆ। ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈ-ਨੀ-ਫਿ-ਟ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਪ-ਰੈ-ਗ-ਨੈਂ-ਟ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉ-ਲ-ਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਆ,ਗੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਗਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ,ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗੀ |ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.