ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕਾਲਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੇਲਾ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਹ-ਟਾ-ਓ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਕ ਚਮਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ-ਕ-ਰੱ-ਬਿੰ-ਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚੱਮਚ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਵੇ-ਸ-ਣ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ 2 ਚਮਚ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪੇਸਟ ਲੈਣਾ ਹੈ,, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਚੱਮਚ ਮਿਲਕ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਚਮਚ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, 1 ਚੱਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰ-ਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਂ-ਟੀ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਅਤੇ ਐਂ-ਟੀ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਸਟ ਲਗਾਇਆ

ਹੋਇਆ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੁੱ-ਕ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਗੋਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ

ਆਪਣੇ ਚਿਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੌ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਸ਼-ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਰਕ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਹਟਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.