ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼

ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦ-ਰ-ਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਥਾ ਚ ਦ-ਰ-ਦ ਹੋਵੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦ-ਰ-ਦ ਹੋਵੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦ-ਰ-ਦ ਹੋਵੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦ-ਰ-ਦ ਹੋਵੇ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਦ-ਰ-ਦ ਦਾ ਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਅ-ਡੀ-ਆਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ

ਠੰ-ਢ-ਕ ਰਹੇਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜ-ਲ-ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿ-ਸਾ-ਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਵਿਚ ਸੋਹਣੇ ਜਹੇ ਤਾਨੇ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰੇ ਦੇ ਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੰ-ਦ ਕ-ਤੀ-ਰਾ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾ-ਣੀ ਨੂੰ ਡੋ-ਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁਧ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਜੇਹੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ-ਫ਼ੁਰਤੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁ-ਝ ਦਿਨ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭ-ਰ-ਪੂ-ਰ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *