ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੂਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤਾਕਤ ਦਾ ਖ-ਜਾ-ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂ-ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਥਕਾਵਟ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ,ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜੋ-ਸ਼ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਸਫੇਦ,ਉਸਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਦਾਮ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲਾਇਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 4 5 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੋ ਪੀਸ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪੰਜ 6 ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੌਰੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਇਕ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ

ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਪੀਸਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉ-ਬਾ-ਲੇ ਦਵਾ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ,

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲਓ ਕੇ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਗੁਨਗਨਿ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.