ਗਾੜੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗਾੜੇ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ।ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਰੈ-ਕ-ਸ ਟਰੋਲ ਵਧਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ।ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਨੂੰ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾ-ਈ-ਫ-ਸ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਚੇਂ-ਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕ-ਰੋ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਕਦੀ ਵੀ

ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬ-ਜ਼ੁ-ਰ-ਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨਾਲੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਚੰਗਾ ਹੈ।ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ-ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾ-ਬ-ਲ-ਮ,ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾ-ਬ-ਲ-ਮ, ਬ੍ਰੇ-ਨ ਹੈ-ਮ-ਬ੍ਰੇ-ਜ, ਲਕਵਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱ-ਕ-ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ ਮੱਛੀ, ਅੰਡਾ,ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਮਲਾਈ, ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ।

ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰ-ਜਾ-ਹ ਪ-ਰ-ਸੈਂ-ਟ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਵੈ-ਸੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਫ ਸ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਤੇ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱ-ਡ ਟੀ ਲੈਣਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਵੋ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਾਵੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜੋ ਤੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ-ਈ-ਬੀ-ਟੀ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲਵੋ, ਜੇਕਰ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲਵੋ, ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਨਾ ਪਾਵੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ,ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕੱਲਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੇਬ ਖਾਓ।ਸੇਬ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹਨ,ਸੇਬ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਦੁ-ਸ਼-ਮ-ਣ ਹੈ

ਸੇਬ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੇ-ਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅ-ਲ-ਸੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁ-ਰਾ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *