ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵਰਦਾਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨੀ

ਕੁੰਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ-ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੁਤੰਤਰ, ਵਿਦਰੋਹੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ, ਧੀਰਜਵਾਨ, ਰਚਨਾਤਮਕ, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁੰਭ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣ-ਕੁੰਭ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਮੁਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਧੀਰਜਵਾਨ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਦਿਆਲੂ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕਰਤੱਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰੋ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਕੁੰਭ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ-ਕੁੰਭ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੱਕ ਘੜਾ ਹੈ. ਜੋ ਸਥਿਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੰਭ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣ

ਕੁੰਭ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ।-ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਮੁਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਧੀਰਜਵਾਨ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਦਿਆਲੂ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕਰਤੱਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰੋ।

ਕੁੰਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ-ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਕੈਰੀਅਰ-ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ। , ਸਾਹਿਤ।ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰ, ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁੰਭ ਕੈਰੀਅਰ-ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ। , ਸਾਹਿਤ।ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰ, ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁੰਭ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ-ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਥੋਪੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਟੌਰਸ, ਮਿਥੁਨ, ਤੁਲਾ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *