ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਦਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਿਚ ਸਿਰ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਲ ਧੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡੇ ਟੁ-ਟ-ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਖੂ-ਨ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੰਦੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹਾ ਲੈਦੇ ਹੋ ਵਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵਿੱਚੋਂ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ

ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਹੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਖੂ-ਨ ਬਾਹਰ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾ ਆਵੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *