ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ 5 ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜੋ+ਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ+ਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਮ+ਰ+ਦਾ+ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋੜ ਪੈਰਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਜਾਣਗੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰਾ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਕਣਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਆਟਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ

ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਉਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਣੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿੰ+ਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.