ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ Laziness ਵਰਗੀ ਖ਼-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇ-ਲ-ਨੈ-ਸ ਜਾਂ ਸੁ-ਸ-ਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈ-ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁ-ਸ-ਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂ-ਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਅਤੇ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ ਦਿੰਦੀ

ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੁ-ਸ-ਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ life ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ-ਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੁਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂ-ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੀਂ-ਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹਨ ਜੋ ਮਾ-ਨ-ਸਿ-ਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ-ਰੀ-ਰਿ-ਕ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 2 ਨੁਕਸੇ ਹਨ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰ-ਦਾ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਂਦੇ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ-ਤ-ਰ ਗ-ਰ-ਮੀ-ਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਦਾ ਸ਼-ਰ-ਬ-ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼-ਰ-ਬ-ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁ-ੜ ਨੂੰ ਚਾ-ਟੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਰੋ-ਗ-ਨ ਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਨੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂ-ਸ-ਰਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਖਣੀ ਨਾਲ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਦਿ-ਮਾ-ਗ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖਾ-ਨਾਂ ਹ-ਸ-ਰ-ਤ ਮਾ-ਹ-ਲ ਨੇ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁ-ਸ-ਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋਏ ਜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਕਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁ-ਸ-ਤੀ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਓ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *