ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਵਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮ-ਹਿੰ-ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸੰ-ਘ-ਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਰ ਟੁੱ-ਟ-ਣਾ ਹ-ਟ ਜਾਣਗੇ,ਨਵੇਂ ਵਾਲ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਾਲਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਆਵਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਖੜਾ, ਅਗਲੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਿ-ਲੋ-ਏ ਦੀਆਂ ਸੁੱ-ਕੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ,

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੀ

ਪੰਤਾਲੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਗ ਰਾਜ ਅਸਵ,ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਚਮਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਜੁ-ਆ-ਨੀ ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਸੰ-ਘ-ਣੇ ਵਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋ-ਸ਼-ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਵੇਚ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂ-ਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜ-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.