ਜੇਕਰ ਵੀਰਯ ਪਤਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ-ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ-ਧਾਤ-ਸੁਪਨਦੋਸ ਹੈ ਤਾ ਇਹ ਨੁਖਸਾ ਅਜਮਾਉ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਪ-ਤ-ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਧਾਂ-ਤ ਦੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕ-ਰ-ਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ

ਨਾਲ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਕਤ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਸੋਚਣਾ ਜਾ ਪੜਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮ-ਸਾ-ਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿ-ਰ-ਜ ਦਾ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਚ ਗਿਰੀ 50 ਗਰਾਮ ਮੁਸਲੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮਖਾਣੇ ਦੀ ਠੂਠੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਲ ਮਖਾਣਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਸਰੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੱ-ਟਾ-ਖ ਨਹੀ

ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਜ-ਲ-ਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.